Zuiver je water

De Hoep is het bezoekerscentrum van PWN: de leverancier van kraanwater in Noord-Holland en de beheerder van het Noordhollands Duinreservaat. In bezoekerscentrum De Hoep kunnen de bezoekers op een interactieve, leuke en boeiende manier van alles zien, doen, horen en beleven en leren over natuurbeheer en het zuiveren van drinkwater.

Exhibit drinkwaterzuivering
Hoe maak je van water uit het IJsselmeer en de Rijn schoon drinkwater? Probeer dat maar eens uit te leggen aan kinderen. Zelfs voor de meeste volwassenen is het een ingewikkeld verhaal. Maar PWN vertelt het graag. Om jong én oud bewust te maken van wat er allemaal nodig is voor schoon drinkwater. Daarom heeft PWN in bezoekerscentrum De Hoep in Castricum haar tentoonstelling vernieuwd: met een ‘drinkwatereiland’. In deze exhibit wordt op een leuke manier het drinkwaterzuiveringsproces uitgelegd als iets wat je zelf kunt doen.

Doe het zelf
In zes filmpjes laten de 8-jarige Marro en PWN drinkwatertechnoloog Ignaz Worm met huis-, tuin- en keukenproefjes zien welke basisprincipes PWN toepast. De filmpjes worden getoond op zes touchscreens die in gekleurde emmers zitten. Heb je na afloop de vraag over het filmpje goed beantwoord, dan ga je door naar de volgende stap in het waterzuiveringsproces. Het publiek blijft zo betrokken doordat filmfragmenten, vragen en feiten elkaar afwisselen.

Onze werkzaamheden:
Advies audiovisuele configuratie en levering en installatie van de audiovisuele apparatuur.

Opdrachtgever:
Perspekt Studios

Lokatie:
PWN Bezoekerscentrum De Hoep, Castricum